Partner - Sponsor

Be Bio Base v.z.w. legt de koppeling tussen duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren in duurzame biomassaprojecten.

PROJECT OP MAAT

neem contact  op met ons team we bekijken graag alle optie afgestemd op uw behoeften en wensen

PARTNERSHIP

wordt een bevoorrechte partner en kies uit één van onze speciale paketten brons - zilver - goud

Partnership

______________________________________________

BRONS


Aanplanten van bomen  - Agroforestry


Gewassen en bomen worden samen aangeplant en kunnen zo elkaar versterken.

Bomen zorgen voor schaduw voor de koffie- en cacaoplanten. De Tejeyeque boom zorgt tevens voor extra stikstof in de bomen en zorgt zo voor natuurlijke bemesting van de bodem. Aan de rand van rivieren of aan hellingen kunnen extra zomen van bomen aangeplant worden om de bodem te beschermen tegen erosie.ZILVERAanplanten & Opleiding van de boeren


Opleiding is de beste steun die je de boeren kan geven, en tevens de beste garantie op het welslagen van een project. Het aanleren van duurzame landbouwtechnieken  geeft de boer toekomst vooruitzichten, een uitweg uit de armoede. Hoe juist planten, onderhouden, snoeien, oogsten. Het voordeel is het behoud en herstel van het bos, uitwisseling van ervaringen onder boeren onderling, het versterken van het gemeenschapsgevoel. Een goed onderhouden bos, beschermt de bodem, voorkomt overstromingen, verlaagt het risico op bosbranden.GOUDAanplanten & Opleiding van de boeren & vermarkten hout en gewassen


Naast aanplanten en opleiding is het vermarkten van de producten de garantie op het duurzaam welslagen van het project op lange termijn.  Het biedt de boeren een toekomst. Het is bouwen aan zowel een lokale economie als de ondersteuning van een actieve samenleving.Veelzijdig gebruik van de geproduceerde gewassen en hout. Het uitbouwen van verwerking, handel. Er is reeds geïnvesteerd in een mobiele zaag, voertuigen voor transport, de eerste schrijnwerkerij en meubelmakerij is een feit.Project op maat

______________________________________________


Investeer als bedrijf mee in een duurzame toekomst op maat


wat inspiratie ...verlaag uw ecolgosche voetafdruk, verlaag uw broeikasgasuitstoot - plant bomen

een eigen bedrijfsbos

uw eigen hout of biomassa voor uw producten

biedt uw klanten een stukje bos aan


We bekijken graag met jou alle mogelijke opties op maat van uw behoeften en wensen


Neem conctact op met ons team

contact

______________________________________________

 
 
 
 
 
 

Maak deel uit van de Be Bio Base gemeenschap die werkt aan oplossingen en toepassingen om de transitie naar een bio base maatschappij en kringloopeconomie mogelijk te maken

Samen voor een duurzame toekomst

Als bedrijf kan u echt investeren in duurzame sociale ethische projecten met een toegevoegde waarde op de lange termijn.

Net omdat we samen investeren, door co-creatie, duurzame hernieuwbare grondstoffen laten groeien in agroforestry beheersystemen. Het is het beste van landbouw en bosbeheer samen. Het is het duurzaam produceren van een verscheidenheid aan gewassen en hout.


De oogst levert een inkomen.


Het gebruik is veelzijdig en meervoudig.


Net door het verstandige gebruik in een watervalsysteem en in bio raffinage bouwen we duurzame ketens uit. Niets gaat verloren in deze kringloopeconomie.


Duurzame voeding wordt geproduceerd met hernieuwbare energie uit biomassa, vervoerd met groene energie, en de reststromen op het einde kunnen dienen als meststof voor de volgende generatie.


Uw gift als investering heeft dus een enorme impact op korte en lange termijn :

 • het zorgt voor voeding uit biomassa
 • het zorgt voor voeder uit biomassa
 • het zorgt voor energie uit biomassa
 • het zorgt voor groene chemicaliën uit biomassa
 • het zorgt voor groene polymeren
 • het zorgt voor groene bouwmaterialen
 • het zorgt voor groene vezels


de investeringgift

 • Vele kleintjes maken samen sterk
 • Samen geven, samen investeren,
 • Samen waarde creëren, samen de opbrengsten delen
 • Samen bouwen aan een duurzame bio base toekomst


Diensten

______________________________________________

Be Bio Base v.z.w

Geïnspireerd door de natuur


© Copyright.

All Rights Reserved.

Contact


info@bebiobase.be

tom@bebiobase.be

Skype & Whatsapp

VOLG ONS OP


Facebook

Vimeo

Adres


Martelaarslaan 355

9000 Gent

Belgium