Media

30 augustus 2019


Arbolivia een groene oase in de vlammenzee van het oerwoud.


De bosbranden staan volop in de actualiteit. De aanpak van in het Arbolivia werpt zijn vruchten af. Zeer gerichte begeleiding en ondersteuning van de boeren in het Boliviaanse regenwoud leert de boeren niet meer te kappen en branden maar in te zetten op Climate Smart Agroforestry. 


Een meer uitgebreid artikel kan u lezen in het opiniestuk verschenen op VRTNWS


via deze link :


Arbolivia bewijst, de vicieuze cirkel van bosbranden kan worden doorbroken !


Arbolivia zet veel middelen in voor de  opleiding in brandpreventie en bestrijding van bosbranden door de boeren in het project

Bosbrand Amazone regenwoud Arbolivia

Persbericht - 3 december 2015       

De INVESTERINGSGIFT : Vlamingen herbebossen Amazone regenwoud in Bolivia

Kern :      1400 ha bebost, 7000 ha ontbossing voorkomen,

                 630 000 CO2 opgeslagen = broeikasgasuitstoot 30 000 gezinnen in EU !


Door de steun van de Vlaamse v.z.w. Be Bio Base uit Gent en het Britse fonds Arbolivia UK uit Scheffield hebben boeren op hun gronden

reeds 1400 ha herbebost in het Boliviaanse regenwoud. Het Arbolivia project is een totaal nieuwe vorm van ondersteuning van de plaatselijke boeren. Het is geen liefdadigheid maar een sociaal bedrijf.

 


 

Met de investeringsgift steunen we boeren om op hun gronden bomen en gewassen aan te planten, agroforestry noemt men dit beheer. De inkomsten uit de oogst van de gewassen worden 50/50 gedeeld tussen de boer en de schenkers van de investeringsgift. Kortom een win-win situatie voor alle partners.


De investeringsgift is meer dan een gift, het is investeren in mensen en duurzame agroforestry projecten. De voordelen zijn meervoudig :


  • de ethische sociale meerwaarde met een eerlijk inkomen voor de boeren, een uitweg uit de vicieuze cirkel van armoede.
  • de ecologische meerwaarde. Halt aan verdere ontbossing. Sinds de start van het project in 2009 is ongeveer 7000 ha oerwoud gered van kap en reeds 1400 gedegradeerde gronden bebost door de boeren. Het roept een halt toe aan de zeer verwoestende manier van beheer, nl. kappen en afbranden van bos.
  • de meerwaarde voor het klimaat :  Bovendien is reeds 630 000 ton CO2 broeikasgas vastgelegd, wat overeenkomt met de jaarlijkse broeikasgasuitstoot van 30 000 gezinnen in de EU. Het project staat onder toezicht van Plan Vivo en Gold Standaard.


BEKIJK DE VIDEO over koolstofopslag (Engelstalig) (2 min.) https://vimeo.com/146372373
Arbolivia is een uniek project. Het bestrijdt armoede aan de bron, maakt het mogelijk om echt rechtstreeks te investeren in een beter leven van de plaatselijk bevolking en tevens het Amazone regenwoud te beschermen. Bovendien biedt het een reële meerwaarde voor alle partners in het project, zowel ethisch, sociaal, ecologisch als economisch.

Reeds met een investeringsgift van 10 Euro kan de boer een boom planten,  1 ton CO2 opslaan en toegang krijgen tot advies en opleidingen. Samen delen we in de meerwaarde ! Arbolivia ijvert voor eerlijke prijzen op de markt en alle inkomsten worden eerlijk verdeeld tussen alle partners.


Kortom Arbolivia is het levende bewijs dat reeds met kleinschalige investeringsgiften we enorme stappen voorwaarts kunnen zetten in de strijd tegen armoede, klimaatopwarming en behoud van het regenwoud.


Ga de uitdaging aan, halen we op 21 maart 2016 de kaap van 500 000 Euro aan investeringsgiften dan kunnen twee personen hun boom persoonlijk gaan planten bij de boeren in het Amazone regenwoud te Bolivia. Voor elke 100 000 Euro extra sturen we één persoon extra naar Bolivia.

www.bebiobase.be


PS : Be Bio Base v.z.w. wil ook scholen warm maken voor het project. Halen 100 scholen/klassen tegen 21 maart 2016 ook 500 000 Euro dan mogen 10 leerlingen en 2 leerkrachten hun boom planten in Bolivia !


Contact :

Bio Base, geïnspireerd door de natuur v.z.w. , Martelaarslaan 355, 9000 Gent

Tom Anthonis, Bezieler Voorzitter, tom@bebiobase.be - +32476537768

Facebook.com/bebiobase


Perstekst/BeBioBase,vzw/3dec2015/investeringsgift_positieve_actie_voor_klimaat


Persbericht - 20 november 2015       

De INVESTERINGSGIFT : een unieke vorm van geven en investeren. Presentatie online, klik onderstaand !

Persbericht - 5 november 2015    

Be Bio Base lanceert de INVESTERINGSGIFT : een unieke vorm van geven en investeren.

Terug

Uw investeringsgift  helptUw investeringsgift is een echte hefboom om zowel op korte als langere termijn het verschil te maken voor de boeren en het Amazonewoud. Met uw investeringsgift kunnen concrete stappen gezet worden naar bebossingen met duidelijke resultaten voor de boeren, het woud, het klimaat en de natuur.

U investeert in opleiding, bos, klimaat en natuur


10 ,- €/mndaanplant bomen +  opleiding + natuur & klimaat


Opleiding van de boeren :

Opleiding is de beste steun die je de boeren kan geven, en tevens de beste garantie op het welslagen van een project. Het aanleren van duurzame landbouwtechnieken  geeft de boer toekomst vooruitzichten, een uitweg uit de armoede. Hoe juist planten, onderhouden, snoeien, oogsten. Het voordeel is het behoud en herstel van het bos, uitwisseling van ervaringen onder boeren onderling, het versterken van het gemeenschapsgevoel. Een goed onderhouden bos, beschermt de bodem, voorkomt overstromingen, verlaagt het risico op bosbranden.


Aanplanten van bomen  - Agroforestry :

Gewassen en bomen worden samen aangeplant en kunnen zo elkaar versterken.

Bomen zorgen voor schaduw voor de koffie- en cacaoplanten. De Tejeyeque boom zorgt tevens voor extra stikstof in de bomen en zorgt zo voor natuurlijke bemesting van de bodem. Aan de rand van rivieren of aan hellingen kunnen extra zomen van bomen aangeplant worden om de bodem te beschermen tegen erosie.


Investeringsgift 2500 Euro = 500 bomen voor schaduw of zoom


Investeringsgift  8500 Euro = opleiding van een groep van 10 boeren gedurende een jaar.


Uw investeringsgift is een positieve bijdrage in de strijd  tegen armoede van de boeren in het Amazonewoude

Uw investeringsgift is een bijdrage

voor het klimaat

voor de natuur

voor CO2 opslag

voor wederzijdse ontwikkeling

voor een bio base maatschappij

voor duurzame agroforestry projecten

voor duurzame lange termijnoplossingen


Be Bio Base v.z.w

Geïnspireerd door de natuur


© Copyright.

All Rights Reserved.

Contact


info@bebiobase.be

tom@bebiobase.be

Skype & Whatsapp

VOLG ONS OP


Facebook

Vimeo

Adres


Martelaarslaan 355

9000 Gent

Belgium