Missie

MissieBio Base v.z.w. werkt aan oplossingen en toepassingen

voor de overgang naar

de bio base maatschappij

Missie

Be Bio Base investeert in duurzame agroforestry projecten. Promoot herbebossing en de teelt van duurzame natuurlijke & hernieuwbare grondstoffen uit landbouw en bos.


Duurzame biomassa oplossingen


Be Bio Base staat voor het duurzaam produceren van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen als basis voor een bio base maatschappij met gesloten kringlopen. Agroforestry, een goede mengvorm van landbouw en bosbeheer vormen hierbij het startpunt om biomassa te produceren die zowel kan dienen voor voeding, voeder, materiaal, energie en chemie.

Be Bio Base investeert in lokale gemeenschappen.

 

Be Bio Base zoekt ter plaatse steeds naar de beste invulling van het project in nauwe samenspraak met de plaatselijke betrokken partijen.

Be Bio Base zet in op agroforestry. Zo kan een grote verscheidenheid aan gewassen worden geteeld en tevens hout worden geproduceerd. Agroforestry zorgt voor meer stabielere productiesystemen, een spreiding van het risico, maar ook voor meer inkomsten, en voor een beter bescherming van de natuurlijke omgeving.

Bio Base Base zoekt naar een (meervoudig) gebruik van de geproduceerde goederen, aangepast aan de plaatselijke noden.

Be Bio Base probeert hierbij samenwerking te bevorderen en hierbij zoveel mogelijk verschillende toepassingen te vinden. Dit draagt bij tot meer verbinding, maar vooral tot meer economische ontwikkeling en meer inkomsten.  Iedere verwerking brengt een bepaalde nevenstroom mee.

Be Bio Base zet in om voor elke nevenstroom een gepaste toepassing te vinden. Door een aangepaste gepaste samenwerkingsvormen, goede logistiek biedt Be Bio Base kansen tot verschillende markten zowel op lokaal, als via internationale handel.


  Be Bio Base duurzaam & hernieuwbaar


Be Bio Base zet in op mensen & gemeenschappen

Be Bio Base gelooft in een duurzame toekomst. Hierbij zetten we in op samenwerken en verbinden, zowel lokaal als globaal.

Bio Base zet in op mensen, gemeenschappen.

Be Bio Base zet in op verbondenheid : lokale netwerken versterken om toegang te krijgen tot de wereld.

Be Bio Base zet in op duurzame ontwikkeling door een goed evenwicht te vinden tussen sociale, ecologische en economische ontwikkeling. In een ecologisch geborgen omgeving vinden het mensen goed om te leven, een beter levenskwaliteit draagt bij tot meer werkvreugde, meer productiviteit en dus meer economische ontwikkeling en daadkracht, die op zijn beurt opnieuw kan geïnvesteerd worden in het verder behoud van dergelijke bio base netwerken.

Competitie verstart, verengt en put uit. Samenwerking, versterkt, verbreedt en heeft energie


Be Bio Base zet in op sociaal engagement

Be Bio Base, de investeringsgift = geven om te investeren


  Be Bio Base uw partner in innovatie

  Be Bio Base uw partner in transitie naar bio base maatschappij

.


Be Bio Base zet in op duurzame ketens en gesloten kringlopen

Be Bio Base gelooft dat het uitbouwen van een duurzame basis, de enige weg is om op lange termijn duurzame ketens op te zetten van hernieuwbare en natuurlijke grondstoffen. Het is tevens de basis tegen armoede en een eerlijke verantwoorde sociale economie.

Be Bio Base gaat steeds op zoek naar het optimale gebruik van de geproduceerde biomassa. Be Bio Base zet maximaal in op een veelzijdig en meervoudig gebruik van biomassa. Agroforestry is hiervoor een ideaal beheersysteem. Het produceert zowel op korte als lange termijn een verscheidenheid aan waardevolle gewassen en grondstoffen.

Be Bio Base helpt mee in het uitbouwen van een markt en gebruiksketen, het zorgt voor toegevoegde waarde en inkomsten. Be Bio Base zet hierbij in op verantwoorde handel en bouwt aan de vertrouwensrelatie tussen de partners en consumenten.

Be Bio Base voor en duurzame transitie naar een bio base maatschappij

.

Be Bio Base

BASE=Climate Smart Agroforestry, de kruisbestuiving van land- en bosbouw zorgt voor duurzame natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen. Ze vormen de noodzakelijk BASIS voor elk duurzaam, sociaal, ethisch, ecologisch en economisch model. Biomassa als basis van een bio base maatschappij en gesloten kringlopen. Met deze duurzame basis kan men beginnen bouwen aan het leven

Be Bio Base

BIO is leven, het is zonlicht opgeslagen in  een zeer grote verscheidenheid aan planten en dieren. Net die biodiversiteit  maakt het mogelijk dat biomassa op zeer verschillende wijze kan worden gebruikt. Biomassa is voedsel, voeder, vezels, energie, biomateriaal. Biomassa  is  de enige  hernieuwbare en natuurlijke grondstof

Be Bio Base

BE is zijn, is welzijn, is ontwikkelen, is handelen, is doen.  BE is de stap zetten naar een duurzame maatschappij. BE is durven, stap voor stap. BE is actie op korte en lange termijn. BE is investeren in de toekomst. BE is  samen werken aan een duurzame toekomst. BE start vandaag.


Doe,

start vandaag

en geef om te investeren,

wordt lid

van de wereldwijde

Be Bio Base Familie, geïnspireerd door de natuur op weg naar duurzaam, verantwoord ondernemerschap en de transitie naar de bio base maatschappij en kringloop economie.

Be Bio Base,

sluit je aan,

deel kennis, ervaring want één + één = MEER.

Samen creëren, werken, investeren voor een win-win voor iedereen !


LID WORDEN

KLIK HIER

Be Bio Base v.z.w

Geïnspireerd door de natuur


© Copyright.

All Rights Reserved.

Contact


info@bebiobase.be

tom@bebiobase.be

Skype & Whatsapp

VOLG ONS OP


Facebook

Vimeo

Adres


Martelaarslaan 355

9000 Gent

Belgium