Vragen
  • Agroforestry


Agroforestry is een mengvorm van landbouw en bosbouw op één en hetzelfde stuk grond. Bomen en landbouwgewassen worden samen aangeplant. De combinaties is schier eindeloos. De voordelen eveneens. Het beheersysteem kan zowel op zeer kleine als grote schaal worden toegepast. Eén boomsoort met én gewas, of een cluster van bomen met een mix van gewassen. De bomen zorgen voor beschutting en bescherming en zorgen voor een houtoogst op langere termijn. Vaak wordt gekozen voor fruitbomen omdat men naast het hout ook jaarlijks fruit kan oogsten. Agroforestry is zo oud als het ontstaan van de landbouw zelf. Echter door de toenemende automatisering, schaalvergroting en het gerichter telen van één gewas is de laatste decencia agroforestry wat in onbruik geraakt. Recente studies tonen onomstoteleijk de voordelen aan van een agroforestry beheer en langzaam maar zeker worden wereldwijd, ook in Vlaanderen initiatieven en beleidsmaatregelen genomen om deze degelijke beheersvorm   in ere te herstellen.

  • Investeringsgift


De Investeringsgift is een gift die je volledige vrijwillig en naar eigen keuze éénmalig, maandelijks of jaarlijks betaald. Met deze gift wordt je lid van BeBioBase v.z.w.. Er is een kans om een deel of volledige je lidgeld  terug te krijgen.  Je gift laat namelijk toe om wereldwijd duurzame agroforestry projecten op te starten. Het is een dienstverlening aan een boer waardoor hij bomen en gewassen kan aanplanten en toegang krijgt tot opleiding en advies voor de looptijd van het project (vaak tientalen jaren). Als vergoeding en uit dankbaarheid voor deze dienstverlening en de kans die hij krijgt om opnieuw een toekomst op te bouwen deel je in functie van je ledenbijdrage eerlijk en evenwaardig in de opbrengsten van de boer. Dit telkens vijf jaar na een storting.

De investeringsgift is een dienstverlening van leden aan leden. Het is in geen enkel opzicht een belegging, financieel product of bancaire verrichting.

  • Hoe lang ben ik lid ?


Minimaal vijf jaar en zolang u lidgeld betaald.  Als je slechts éénmalig een gift stort ben  je voor vijf jaar lid. Na vijf jaar wordt namelijk de inventariswaarde opgemaakt van de opbrengst  die  mogelijk was door middel van je bijdrage aan de boer.  Deze opbrengst wordt eerlijk en evenwaardig verdeeld tussen jou en de boer. Heb je sindsdien geen bijdragen meer gestort  dan wordt  na de mogelijke vergoeding voor je dienstverlening je lidmaatschap  opgegeven. Je gegevens blijven in de databan. Je hebt steeds het recht je persoonlijke gegevens  op te vragen , te bekijken of te vragen ze definitief te verwijderen.

  • Wat gebeurt er nu precies met mijn investeringsgift ?


Momenteel steunt BeBioBase v.z.w.  samen met zijn Engelse partner Arbolivia UK het Arbolivia project in het regenwoud van Bolivia.  Het dagelijks beheer is in handen van Sicirec Bolivia, de cooperatie van de aangesloten boeren.  Het geld gaat dus rechtstreeks  naar Sicerec en de boeren.  De boer sluit aan en krijgt hier voor toegang tot opleiding en advies.  Hij ontvangt ook  een aanplant- en onderhoudspremie.  Van elke boer  wordt een zeer gedetailleerde fiche bijgehouden met welke opleidingen hij heeft gevolgd, welk advies hij reeds kreeg.  Van elk perceel zijn de GPS coördinaten bekend en  wordt een beheerfiche opgemaakt die vermeldt wat wordt geplant en welke beheerdaden  worden uitgevoerd, wanneer wordt geoogst, en verkocht.


Samen voor een duurzame bio base maatschappij

Be Bio Base leden helpen leden

Het goede doel met een meerwaarde

Uw Investeringsgift is geven om te investeren in het duurzaam produceren van biomassa als  hernieuwbare natuurlijke grondstof uit landbouw en bosbeheer

Be Bio Base v.z.w

Geïnspireerd door de natuur


© Copyright.

All Rights Reserved.

Contact


info@bebiobase.be

tom@bebiobase.be

Skype & Whatsapp

VOLG ONS OP


Facebook

Vimeo

Adres


Martelaarslaan 355

9000 Gent

Belgium