Projecten

Steun onze projecten met

de INVESTERINGSGIFT


word lid !

Duurzaam investeren met de innovatieve investeringsgift van Be Bio Base en help boeren bebossen Amazonewoud Bolivia

Samen voor een duurzame bio base maatschappij

Be Bio Base leden helpen leden

Het goede doel met een meerwaarde

U geeft

U investeert

Met uw gift wordt u lid van Be Bio Base vzw. Op deze wijze kunnen we  uw gift gebruiken als een microkrediet als steun voor duurzame agroforestry projecten.

Be Bio Base investeert uw gift als een microkrediet. Het vormt de hefboom om duurzame agroforestry productie processen op te zetten.

Uw gift als lid is de eerste stap in een proces van duurzaam investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare en natuurlijke grondstoffen door middel van agroforestry projecten

Iedereen wint !

Duurzaam en ethisch investeren is kijken op lange termijn.  Plaatselijke verankering is belangrijk. Onze investeringen zorgen voor de opstart en uitbouw van duurzame gemeenschappen en kringlopen. Door sociaal en ethisch verantwoord te investeren zorgen we voor een win-win situatie voor alle betrokken. Be Bio Base staat voor lange termijn engagementen.

Geven om te investeren

Uw gift als lid is de eerste stap in een proces van duurzaam investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare  en natuurlijke grondstoffen door middel van agroforestry projecten


Uw Investeringsgift is geven om te investeren in het duurzaam produceren van hernieuwbare en natuurlijke biomassa uit landbouw en bosbeheer. Duurzaam en ethisch investeren. Biomassa als hernieuwbare natuurlijke grondstof voor een duurzame bio base maatschappij en economie

Uw bijdrage wordt door Be Bio Base geïnjecteerd in duurzame projecten. We ondersteunen onze partners met microkredieten. Plaatselijke verankering is belangrijk. Onze investeringen zorgen voor de opstart en uitbouw van duurzame gemeenschappen en kringlopen. Door sociaal en ethisch verantwoord te investeren zorgen we voor een win-win situatie voor alle betrokken. Be Bio Base staat voor lange termijn engagementen.


Be Bio Base biedt aan iedereen de kans met   de investeringsgift een actie in duurzaamheid te starten.

Met hun gift wordt men lid van Be Bio Base, die het bedrag als een investering of microkrediet inzet.

Be Bio Base wil op elk continent duurzame biomassa projecten in de vorm van agroforestry op starten en bestaande projecten verder ondersteunen bij de uitbouw van de keten.

Be Bio Base draagt bij tot de productie van duurzame natuurlijke hernieuwbare grondstof en ondersteunt zo de ontwikkeling van lokale gemeenschappen, en bouwt ze stap voor stap aan duurzame groene ketens van grondstof, productie tot eindgebruik en aan gesloten kringlopen.

Be Bio Base wil met uw investeringsgiften het bestaande Cochabamba project in Bolivië verder ondersteunen.

Be Bio Base onderzoekt verder de mogelijkheid voor het opzetten van agroforestryprojecten met agave en cactussen. Er zijn contacten met Spanje, Argentinië, Chili, enkele Afrikaanse landen en Australië.


Duurzaam, ethisch, sociaal, ecologisch & economisch verantwoord

Duurzaam en ethisch investeren is kijken op lange termijn. De giften van de leden worden geïnvesteerd als een microcrediet om op deze te zorgen voor de nodige hefbomen om projecten op te zetten met een win-win voor alle partijen

Uw gift als lid is de eerste stap in een proces van duurzaam investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare en natuurlijke grondstoffen door middel van agroforestry projecten

Agroforestry produceert  biomassa als duurzame basis. 

Be Bio Base investeert uw gift als een microkrediet. Het vormt de hefboom om duurzame agroforestry productie processen op te zetten.

Be Bio Base begeleidt ook de oogst van de gewassen en hout. We zorgen voor toegevoegde waarde en inkomsten. Uw gift zorgt als investering voor een blijvende return.

Be Bio Base helpt in het uitbouwen van het meervoudig gebruik van de hernieuwbare natuurlijke grondstoffen, voor voedsel, voeder, materiaal, chemicaliën energie.

Be Bio Base investeert in bio raffinage en bio gebaseerde toepassingen zodat op termijn gesloten kringlopen ontstaan.


Be Bio Base v.z.w

Geïnspireerd door de natuur


© Copyright.

All Rights Reserved.

Contact


info@bebiobase.be

tom@bebiobase.be

Skype & Whatsapp

VOLG ONS OP


Facebook

Vimeo

Adres


Martelaarslaan 355

9000 Gent

Belgium